Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Włodzimierz Kowal 03.10.2000 Rezydent parafii św. Jadwigi Królowej od 1988 (*1932, w.1958)
Ks. Jerzy Mrugasiewicz 19.12.2000 proboszcz w Miłosławiu (*1930, w.1956)
Ks. Roman Zientarski 18.03.2001 proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu (*1907, w.1930)
Ks. Wojciech Dzierzgowski 25.04.2001 proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu od 1984 (*1928, w.1955)
Ks. Władysław Gaszak 06.06.2001 proboszcz w Ostrowie Mogileńskim od 1968 (*1931, w.1957)
Ks. Kazimierz Warda 15.06.2001 proboszcz parafii farnej Św. Marcina i Św. Mikołaja w Bydgoszczy od 1965 (*1918, w.1946)
Ks. Grzegorz Manthey 16.06.2001 wikariusz w parafii Bł. Jolenty w Gnieźnie od 1998 (*1962, w.1988)
Ks. Stanisław Mocny 16.06.2001 proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Brzozie (*1909, w.1939)
Ks. Stanisław Kujawa 18.06.2001 proboszcz parafii Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie od 1985 (*1939, w.1964)
Ks. Paweł Włoch 24.07.2001 wikariusz w Strzelnie (*1961, w.1992)
Ks. Albin Treider 06.11.2001 proboszcz w Kruchowie od 1984 (*1941, w.1965)
Ks. Henryk Domżalski 09.05.2002 proboszcz w Rojewie od 1976 (*1919, w.1949)
Ks. Czesław Sobczak 21.05.2002 proboszcz parafii M.B. Bolesnej w Cielu od 1978 (*1935, w.1960)
Ks. Jerzy Kowalski 13.06.2002 proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie k. Mogilna od 1967 (*1932, w.1958)
Ks. Andrzej Siewniak 06.09.2002 proboszcz w Wszedniu (*1939, w.1965)
Ks. Mieczysław Figas 15.11.2002 proboszcz w Kędzierzynie od 1937 (*1907, w.1932)
Ks. Kazimierz Rembacz 07.12.2002 wicerektor Seminarium Polskiego w Paryżu (*1927, w.1954)
Ks. Zygmunt Trybowski 25.12.2002 proboszcz parafii św. Mikołaja w Fordonie (*1937, w.1963)
Ks. Henryk Zimny 2002 *1912, w Mogilnie 1968 - 1981 proboszcz parafii św. Jana Ap., spoczywa na cmentarzu w Bydgoszczy parafia św. Krzyża
Ks. Kazimierz Kłosowski 05.01.2003 proboszcz parafii św. Józefa w Bądeczu od 1975 (*1933, w.1959)
Ks. Bolesław Dzierwa 11.02.2003 proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie (*1926, w.1955)