"Przed Twe ołtarze zanosim błaganie"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna |

Słowa refrenu znanej religijno - patriotycznej pieśni są właściwym mottem omówienia ołtarzy Fary. Uroczystego ich poświęcenia dokonał Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński 12.11.2000 r. - w 90 rocznicę śmierci Króla Czynu jak nazwano ks. P. Wawrzyniaka. Nie do przecenienia jest także fakt sprawowania przez Niego przy tych "stołach ofiarnych" Mszy św. Dziś uczestniczymy w liturgii przy tych samych ołtarzach, co kiedyś nasi przodkowie. Możemy kontynuować modlitewną pieśń "... Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!", w odróżnieniu od czasów "...Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!"

12 września 1974 roku za administrowania kościołem przez ks. Stanisława Obarskiego, zdemontowano i usunięto prawie stuletni ołtarz główny. Na ścianie nad tabernakulum, pozostał jedynie krucyfiks z 1511 roku. Pojawiły się za to plastikowe, złocone plakiety tematyczne jak: "Ofiara Abrahama", "Modlitwa w Ogrójcu", "Zmartwychwstanie" autorstwa plastyka z Poznania Olechowskiego. Nowa aranżacja wnętrza świątyni na współczesne nie trafiła do gustu większości parafian, budził wręcz kontrowersje. Elementy starego wystroju kościoła zostały przekazane innym parafiom, ołtarz drewniany do Niestronna, konfesjonały do Wylatowa, witraże do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie, a Droga Krzyżowa do kościoła w Kołodziejewie. W 1998 roku obecny proboszcz ks. Zenon Lewandowski przystąpił do rekonstrukcji ołtarza głównego. Odnowa i rekonstrukcja ołtarza nie była łatwa. Po zdemontowaniu ołtarza w 1974 roku, część jego elementów była składowana w bardzo złych warunkach, jego segmenty zostały zawilgocone, pojawiły się bakterie, które zniszczyły wiele elementów. Część tych elementów odtworzono na podstawie zdjęć, opisów i istniejących elementów. Rekonstrukcję przeprowadziła Pracownia Rzeźby Polichromicznej profesor Ewy Roznerskiej - Świerczewskiej UMK w Toruniu.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna |