Poczet proboszczów i wikariuszy pracujących w parafii

Losy kościoła św. Jakuba i kościoła św. Jana Ewangelisty na przestrzeni wieków były z sobą ściśle związane. Były okresy, w których kościół św. Jakuba był wcielony do parafii "Janowej" i lata, w których kościół św. Jana Ewangelisty podlegał parafii "Jakubowej". Od 1925 roku z chwilą powołania II parafii, parafia św. Jakuba jest samodzielna z małymi wyjątkami z II połowy XX wieku.