Centarz w obiektywie

Celem tego serwisu jest pokazanie piękna, uroku oraz atmosfery Mogileńskiej Nekropolii

Rok 2008, autor zdjęć A. Konieczka

Rok 2009, autor zdjęć A. Łaganowski

Rok 2015, autor zdjęć A. Łaganoowski