"Przed Twe ołtarze zanosim błaganie"

| Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nawa główna

Odrestaurowane ołtarze boczne i zrekonstruowany ołtarz główny stanowią votum Świętego Roku Jubileuszowego farnej wspólnoty parafialnej pod przewodnictwem ks. Zenona Lewandowskiego. Natchniony zamysł Przewielebnego księdza Z. Lewandowskiego, proboszcza na farnym wzgórzu od 1994 r., zrealizowała z wielkim pietyzmem prof. Ewa Roznerska - Świerczewska z UMK w Toruniu. Słowa wielkiej wdzięczności należą się ofiarodawcom, dobrodziejom i sympatykom naszej mogileńskiej fary. Na sklepieniu nawy głównej znajduje się malarstwo tzw. płaszczyznowe przedstawiające dwunastu apostołów, każdy umieszczony w innym polu. Na chórze kościelnym znajdują się organy przeniesione ze zboru luterańskiego, który do 1960 roku stał na mogileńskim Rynku. Organy te są marki Opus 821, wykonane przez firmę Schlag & Sohne Schweidnitz w XIX w. Z prezbiterium do zakrystii wejście z łukiem gotyckim tęczowym, drzwi są żelazne ze skośną kratownicą i rozetą oraz dwuryglowym zamkiem, wykonane w Poznaniu w 1638 roku. akrystia sklepienie kolebkowe. W kruchcie zachodniej znajduje się kamienna późnogotycka kropielnica, w kształcie kielicha z 1511 r.

Opracowano na podstawie tekstu p. J. Goździckiego i dostępnych materiałów.

| Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |