Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Adam Adamczewski 06.08.1934 proboszcz w Mokronosie
Ks. Jan Donat 15.08.1934 proboszcz w Mieszkowie od 1911 (*1877, w.1900)
Ks. Bronisław Różankiewicz 24.08.1934 administrator w Panience (*1872, w.1900)
Ks. Stanisław Gładysz 05.09.1934 Dziekan, proboszcz w Komornikach od 1900 (*1865, w.1890)
Ks. Antoni Zaremba 16.09.1934 proboszcz w Mchach od 1925 (*1881, w.1906)
Ks. Szczepan Frieske 17.09.1934 proboszcz w Święcichowie od 1902 (*1861, w.1884)
Ks. Edward Jęsiek 28.09.1934 Kanonik, dyrektor III Zakonu św. Teresy (*1882, w.1912)
Ks. Piotr Bauza 20.10.1934 proboszcz w Węglewie
Ks. Stefan Wullert 23.11.1934 duszpasterz Polaków w Szwecji
Ks. Stanisław Maciejewski 27.11.1934 proboszcz w Morce i I asesor dekanalny (*1869, w.1899)
Ks. Antoni Stychel 13.01.1935 proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu (*1859, w.1889)
Ks. Przemysław Odrowąż - Wilkoński 15.01.1935 proboszcz w Grodzisku od 1903 (*1859,w.1885)
Ks. Witold Nowakowski 12.03.1935 proboszcz w Kędzierzynie od 1915 (*1875, w.1900)
Ks. Stefan Rudnicki 20.03.1935 proboszcz w Szaradowie od 1914 (*1878, w.1905)
Ks. Fierek Szczęsny 07.04.1935 Radca, Dziekan, proboszcz w Wrześni
Ks. Józef Gierłowski 11.05.1935 Dziekan, proboszcz w Łopiennie
Ks. Karol Prus Słubicki 14.05.1935 Dziekan, proboszcz w Graboszewie (*1871, w.1896)
Ks. Zbigniew Kaczmarek 16.05.1935 wikariusz w Kaszczorach
Ks. Jan Opieliński 15.06.1935 Kanonik, prałat, proboszcz w Kcyni (*1858, w.1885)
Ks. Oskar Krupski 21.06.1935 proboszcz w Gąsawie