Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Józef Alojzy Pluciński 28.07.1880 proboszcz w Kcyni (*1804)
Ks. Jakub Prabucki 29.09.1880 Rządca kościoła OO. Karmelitów w Poznaniu (*01.10.1837)
Ks. Ignacy Laskowski 08.11.1880 nauczyciel religii w Wałczu
Ks. Władysław Kuczyński 07.11.1880 proboszcz w Kołdrąbiu
Ks. Józefat Lorecki 13.12.1880 kapłan w Poznaniu (*1853)
Ks. Jan Niszkiewicz 24.12.1880 proboszcz w Obrze (*1832, w.1860). Pochowany w podziemiach kościoła św. Walentego, który staraniem Jego odnowiony został.
Ks. Feliks Frankenberg 03.01.1881 proboszcz w Wyganowie
Ks. Antoni Ryszkiewicz 06.01.1881 proboszcz w Kołdrąbiu (*1799)
Ks. Marcin Fenske 08.01.1881 proboszcz w Osowej Sieni (*1806, w.1832)
Ks. Mieczysław Kłoś 12.01.1881 wikariusz w Trzemesznie od 1871 (*1845 w Chobienicach, w.1869). Pochowany na cmentarzu w Trzemesznie.
Ks. Stanisław Mierzejewski 16.01.1881 Dziekan, proboszcz w Baszkowie
Ks. Michał Tronkowski 20.01.1881 proboszcz w Oborzyskach (*1800)
Ks. Franciszek Malinowski 30.01.1881 proboszcz w Komornikach (*1807, w.1838)
Ks. Jan Karol Gintrowicz 31.01.1881 wikariusz w Modrzu pod Stęszewem
Ks. Aleksander Gruba 25.02.1881 wikariusz w Pakości od 1872 (*1844, w.1871)
Ks. Marcin Włodarski 30.03.1881 proboszcz w Radomicach (*1838, w.1864)
Ks. Szejdurski 08.04.1881 proboszcz w Ottorowie (*1796)
Ks. Antoni Grandke 16.04.1881 Prałat, Infułat i Dziekan Metropolitarny w Poznaniu (*1812)
Ks. Paweł Fabisz 24.04.1881 Dziekan, proboszcz w Ostrowie (*1819, w.1842)
Ks. Hieronim Hennig 07.05.1881 proboszcz w Wierzchucinie