Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Stanisław Witek 02.02.1923 proboszcz w Tarnowie - Łęgowie
Ks. Ludwik Mizerski 06.02.1923 Syndyk Ordynariatu, Konsystorza Arcybiskupiego
Ks. Michał Dykiert 24.06.1923 Radca Duchowny, proboszcz w Iłówcu

Ks. Antoni Spychałowicz 03.07.9123 proboszcz w Strzelcach
Ks. Stefan Jadomski 05.07.1923 administrator w Skrzebowie
Ks. Józef Grabowski 10.07.1923 Radca Duchowny, proboszcz Solecki
Ks. Maksymilian Baraniecki 18.07.1923 Radca Duchowny, proboszcz w Obrze (w 81 roku życia, 56 kapłaństwa)
Ks. Wiktor Ellert 28.07.1923 rezydent Diecezji Wileńskiej w Inowrocławiu
Ks. Antoni Kinowski 29.08.1923 Dziekan, Radca Duchowny, proboszcz w Oporowie
Ks. Ludwik Lange 18.09.1923 proboszcz w Doruchowie
Ks. Jan Beisert 27.09.1923 Dziekan, Radca Duchowny, proboszcz w Śremie
Ks. Teodor Bartsch 18.10.1923 Dziekan, Radca Duchowny, proboszcz wonieski
Ks. Wrocisław Krzyżanowski 19.10.1923 prebendarz wolsztyński, były proboszcz w Kamieńcu
Ks. Tadeusz Koczwara 31.10.1923 proboszcz w Dąbrówce Kościelnej
Ks. Bolesław Jastrzębski 11.01.1924 Radca Duchowny, proboszcz w Liszkowie
Ks. Jan Dratwa 10.02.1924 proboszcz w Łobżenicy
Ks. Edmund Beyga 22.02.1924 wikariusz w Poznaniu
Ks. Wacław Klementowski 25.02.1924 proboszcz w Baranowie
Ks. Jan Ofierzyński 06.03.1924 rezydent w Głuchowie
Ks. Franciszek Białkowski 10.03.1924 emerytowany proboszcz w Obrze