Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Brzeziński 04.07.1921 wikariusz
Ks. Mieczysław Łabędzki 23.08.1921 Radca, proboszcz w Wrześni
Ks. Stanisław Świderski 14.09.1921 proboszcz w Świerczynie
Ks. Ludwik Cichowski 22.12.1921 Dziekan, proboszcz w Śmiglu
Ks. Piotr Dombek 23.12.1921 Prałat, Kanonik, w Poznaniu
Ks. Walerian Nawrocki 31.01.1922 proboszcz w Marzeninie
Ks. Ignacy Goczkowski 07.02.1922 Kanonik, Prałat, w Gnieźnie
Ks. Jurek 12.04.1922 proboszcz w Kuczkowie
Ks. Alfons Liebetauz 20.04.1922 proboszcz wielowiejski (w 46 roku życia, 22 kapłaństwa)
Ks. Jasiński 31.05.1922 Dziekan, proboszcz w Szczepanowie
Ks. Gryglewicz 01.06.1922 proboszcz w Ślesinie
Ks. Józef Kozankiewicz 10.06.1922 Szambelan, kapelan zakładu w Bruczkowie
Ks. Tadeusz Sikora 03.07.1922 komendarz w Kołaczkowie i Wszemborzu
Ks. Sikorski 30.09.1922 proboszcz w Górze k. Żnina
Ks. Marcin Manicki 15.10.1922 Radca Duchowny, Dziekan, proboszcz w Nakle i Opatowie
Ks. Maksymilian Zajączkowski 19.10.1922 proboszcz w Boruszynie
Ks. Sobeski 06.11.1922 Radca, proboszcz w Słupach
Ks. Stanisław Radziejewski 1922 komendarz w Wilczynie
Ks. Tyblewski 17.01.1923 proboszcz w Dziewierzewie
Ks. Józef Krawiecki 01.02.1923 proboszcz w Gołaszynie