Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Franciszek Szymański 13.06.1909 proboszcz w Niestronnie od 1895 (*1836, w.1859)
Ks. Tomasz Kłoniecki 22.06.1909 proboszcz w Owińsku
Ks. Tadeusz Garczyński 13.07.1909 proboszcz w Ostrowie k. Gniewkowa od 1907 (*1876, w.1902)
Ks. Julian Echaust 28.07.1909 Kanonik, Oficjał, Wikariusz Generalny w Poznaniu (*1839, w.1864)
Ks. Wawrzyniec Wysocki 12.08.1909 proboszcz w Bługowie od 1861 (*1828, w.1857)
Ks. Leon Ziółkowski 24.08.1909 komendarz w Parlinie i Chomiąży od 1908 (*1873, w.1901)
Ks. Ludwik Hejmanowski 31.08.1909 Dziekan, proboszcz w Ociążu od 1887 (*1850, w.1875)
Ks. Lewicki 11.09.1909 Prałat, proboszcz w Poznaniu (par. św. Marcina, *1846, w.1871)
Ks. Kowalewski 16.10.1909 proboszcz w Trlągu od 1889 (*1848, w.1876)
Ks. Ignacy Knast 22.10.1909 proboszcz w Gryżynie od 1892 (*1831, w. 1858)
Ks. Ignacy Rosochowicz 23.10.1909 proboszcz w Lewkowie (*1878, w.1901)
Ks. Henryk Kahl 30.10.1909 proboszcz w Siekierkach od 1867 (*1838, w.1864)
Ks. Edward Jeżewski 12.11.1909 proboszcz w Gołuchowie od 1902 (*1867, w.1892)
Ks. Apolinary Zmura 28.11.1909 proboszcz w Chwałkowie od 1886 (*1843, w.1868)
Ks. Stanisław Klarowicz 12.12.1909 komendarz w Lutogniewie (*1857, w.1882)
Ks. Jan Wiśniewski 04.01.1910 proboszcz w Czaczu
Ks. Hipolit Zientkiewicz 21.01.1910 proboszcz w Prochach
Ks. Ferdynand Stefański 25.01.1910 Radca Konsystorski, proboszcz w Gnieźnie
Ks. Gapczynski 30.01.1910 proboszcz w Rogoźnie
Ks. Jan Burkert 05.02.1910 proboszcz w Wielkim Łąsku