Ks. Henryk Kahl (1838 - 1909)

Henryk Kahl, proboszcz emerytowany we Wrocławiu, opatrzony Sakramentami Św., po długich cierpieniach oddał Bogu ducha w sobotę, dnia 30 października 1909. Urodzony r. 1838, wyświęcony na kapłana r. 1864, był od r. 1867 proboszczem w Siekierkach i notariuszem dekanatu kostrzyńskiego. W r. 1886 po walce kulturnej otrzymał probostwo we Wąwelnie, w dekanacie bydgoskim, z którego dla podeszłego wieku zrezygnował w r. 1900. Na życzenie Władzy Duchownej pełnił jeszcze pięć lat obowiązki kapelana przy kościele poklasztornym XX. Filipinów w Głogówku pod Gostyniem, dopóki coraz większy sił ubytek nie zmusił go do złożenia i tych obowiązków. Jako emeryt zamieszkał we Wrocławiu, gdzie dokonał skromnego, pobożnego żywota. Pogrzeb odbył się tamże w środę, dnia 3 listopada. Za wierność i gorliwość w służbie Bożej, za starania około podniesienia chwały Matki Boskiej na Świętej Górze i za wszystkie dobre uczynki niech mu Bóg da sowitą nagrodę w niebie.