Wyszukiwarka zmarłych pochowanych na cmentarzu w Mogilnie
z parafii: św. Jakuba Ap., św. Jana Ap.

Legenda

Gdy w Pole nr i Rząd nr pojawia się "0", a w Grób nr "?" Oznacza to, że: zmarłego pochowano na cmentarzu - lecz - miejsce pochówku jest nieznane - lub - grób został skopany na nowy pochówek, doczesne szczątki zmarłego przeniesiono na inny cmentarz.

NON OMNIS MORIAR

"nie cały umieram"

Wynik wyszukiwania

 

Leon Niewiadomski

Zmarł(a): 7 lutego 1982 r.

Pole (sektor) nr: 10

Rząd nr: 3

Grób nr: 38

Data urodzenia: ur. 18.11.1901 r.

Biogram:
w Świerczynku k.Włocławka. Uczestnik Powstania Wielkpolskiego 1918/1919, jako gimnazjalista od 03.01.1919 r. do 18.02.1919 r. W 5 Pułku Strzelców Wielkoplskich pod dowództwem kpt. Pawła Cymsa walczył na szlaku Chełmce, Kruszwica, Mątwy, Szymborze, Inowrocław. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r. 01.08.1922 r. podejmuje pracę jako nauczyciel w Ściborzu. Następnie przenosi się do szkoły w Padniewku, a później do Wielowsi. 01.08.1928 r. na stałe zatrudniony w Szkole Powszechnej nr 1 w Mogilnie. Urodzony harcerz i wychowawca wielu pokoleń. W latach 1929 - 1939 pełni funkcję Drużynowego I Drużyny Harcerskiej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, a w 1925 r. zostaje członkiem Powiatowej Komendy ZHP w Mogileńskim Hufcu. W 1936 r. otrzymuje stopień harcmistrza. Współorganizator obozów, zlotów Hufca ZHP Mogilno (20.05.1934r.). Uczestnik Światowego Zlotu w Spale (1935r.). Drugą pasją życiową Leona Niewiadomskiego była geografia i przyroda. W związku z tym był organizatorem wypraw krajoznawczych, udzielał się w powstałym Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystycznego. W pierwszych dniach II wojny działał w Komendzie Obrony Przeciwlotniczej pełniąc w niej funkcję zastępcy, później komendanta (03.09.1939 r. do 09.09.1939 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny, kasjer i konduktor kolei. Po wojnie wraca z rodziną do Mogilna, 15.03.1945 r. zostaje kierownikiem Szkoły nr 1. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryture tj. do 31.08.1968 r. Dzięki niemu wznowiła działalność: I Męska Drużyna Harcerska im. Ks. P. Wawrzyniaka, powstała II Męska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki. W latach 1945 - 1949 był członkiem Komendy Hufca w Mogilnie, działaczem Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz Harcerskiej Spółdzielni Ka-De-Ha w Poznaniu. Następnie w 1954 r. zakłada w Mogilnie Polskie Towarzystwo Geograficzne, w którym w latach 1954 - 1963 i 1969 - 1981 był prezesem. Prowadził również badania morfologiczne, meteorologiczne i fenologiczne. Wykonywał również mapy dla Państwowej Akademii Nauk. Przez cały okres powojenny udziela się w harcerstwie mogileńskim i nie tylko. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej przy Komendzie Hufca w Mogilnie - weryfikuje instruktorów mogileńskiego hufca. Za zasługi uhonorowany został: wpisem do Księgi Zasłużonych dla Oświaty i Wychowania, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, honorową odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

 

Nowe wyszukiwanie