Ks. Teofil Mindak (? - 1928)

Zmarł w domu Sióstr Elżbietanek, w Gnieźnie, emerytowany ks. radca i dziekan, długoletni proboszcz i dziekan ostrzeszowski. Zeszła z nim z tego świata niezwykła postać, zacny człowiek o kryształowych zaletach duszy, gorliwy kapłan i bojownik Chrystusowy. Już jako młody wikariusz zapoznaje się jako ofiara ówczesnego Kulturkampfu z murami więziennymi w Inowrocławiu. Twarda i pełna udręki 7 -dmio miesięczna kaźń poderwała wprawdzie jego zdrowie, lecz nie złamała ducha młodego męczennika. Wobec tego władze pruskie wydaliły chorego z granic państwa. Podczas tułaczki na obcej ziemi znalazł przytułek u Sióstr Sercanek w Pradze Czeskiej, gdzie pozostał jako kapelan przez lat 11. Po powrocie do Ojczyzny władza duchowna powierzyła Mu pieczę nad parafią w Parzynowie. gdzie przez lat 35 pełnił cicho, lecz gorliwie obowiązki duszpasterza. Pogrzeb odbył się w Gnieźnie dnia 22 września 1928. Drogie szczątki ponieśli na wieczny spoczynek parafianie, którzy w liczbie około 100 przybyli, aby Swemu kochanemu duszpasterzowi oddać ostatnią przysługę.