Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Maksymilian Arndt 23.02.1930 proboszcz w Lisewie Kościelnym (*1881, w.1909)
Ks. Stanisław Maciaszek 23.02.1930 Dziekan, proboszcz w Bukowcu (*1872, w.1896)
Ks. Stefan Suchowiak 01.03.1930 proboszcz w Stęszewie (*1868, w.1893)
Ks. Włodzimierz Mann 11.03.1930 proboszcz w Gołuchowie (*1878, w.1901)
Ks. Tomasz Gabriel 04.04.1930 Radca Duchowny, proboszcz w Bralinie (*1865, w.1891)
Ks. Franciszek Snowacki 24.04.1930 Dziekan, proboszcz w Cerekwicy (*1857, w.1883)
Ks. Władysław Sobecki 25.04.1930 proboszcz w Juńcewie (*1845, w.1873)
Ks. Tadeusz Mielcarski 28.04.1930 proboszcz w Potarzycy (*1880, w.1904)
Ks. Wacław Mayer 05.05.1930 proboszcz w Poznaniu (*1872, w.1897)
Ks. Aleksander Łabujewski 06.05.1930 administrator w Donaburowie (*1878, w.1901)
Ks. Teodor Simiński 26.05.1930 proboszcz w Białczu Starym od 1904 (*1874, w.1899)
Ks. Michał Perliński 10.07.1930 proboszcz w Ostrzeszowie od 1891 (*1842, w.1869)
Ks. Leon Kretschmer 1930 Prałat, profesor seminarium nauczycielskiego w Kcynii (*1850, w.1876)
Ks. Franciszek Guzikowski 01.08.1930 proboszcz w Rososzycy (*1878, w.1904)
Ks. Konstanty Nowak 14.08.0130 proboszcz w Mieścisku (*1873)
Ks. Julian Rejewski 14.09.1930 Radca, proboszcz w Jankowie Zaleśnym od 1897 (*1865, w.1890)
Ks. Łukasz Bembenek 25.09.1930 proboszcz w Tursku od 1908 (*1859, w.1891)
Ks. Feliks Laudowicz 28.10.1930 proboszcz w Kwilczu od 1877 (*1845, w.1875)
Ks. Jerzy Beyer 25.11.1930 Kanonik, Dziekan, proboszcz w Wągrowcu (*1874, w.1898)
Ks. Feliks Gibasiewicz 21.12.1930 proboszcz w Siedleminie (*1867, w.1893)