Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Władysław Domażał 19.01.1926 administrator w Morkowie
Ks. Edmund Dalbor 13.02.1926 Prymas, Kardynał, w Poznaniu
Ks. Stanisław Piątkowski 14.03.1926 proboszcz w Kowalewie
Ks. Kazimierz Gidaszewski 18.03.1926 Dziekan, proboszcz w Mroczy
Ks. Bogdan Gordon 22.03.1926 proboszcz w Inowrocławiu
Ks. Hipolit Kowalski 07.05.1926 proboszcz w Włościejewicach
Ks. Edmund Stempniewicz 06.07.1926 proboszcz w Nietrzanowie
Ks. Wojciech Grośty 23.09.1926 proboszcz w Dakowach Mokrych
Ks. Franciszek Laurentowski 25.10.1926 mansjonarz w Środzie
Ks. Wiktor Rakowski 02.11.1926 proboszcz w Noskowie
Ks. Edmund Rydlewski 07.11.1926 proboszcz w Pogorzelicy
Ks. Maksymilian Gutsche 16.11.1926 Dziekan, proboszcz w Panigrodzu
Ks. Alfons Kaczmarek 29.12.1926 proboszcz w Wyrzysku
Ks. Kazimierz Mizgalski 29.12.1926 proboszcz w Szkaradowie
Ks. Karol Seichter 11.02.1927 Dziekan, proboszcz w Wirach
Ks. Franciszek Polczyński 28.02.1927 proboszcz w Wyganowie
Ks. Kazimierz Klein 23.03.1927 proboszcz w Ostrowie Prymasowskim
Ks. Czesław Stark 13.04.1927 proboszcz w Bytyniu
Ks. Mieczysław Górny 22.04.1927 proboszcz w Gąsawie
Ks. Teofil Mielcarski 25.05.1927 były komendarz w Chlewiskach