Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Maciej Błaszkiewicz 18.05.1865 proboszcz kolegiaty kruszwickiej
Ks. Karol Pawlicki 22.06.1865 proboszcz w Czerwonej Wsi od 1825
Ks. Józef Walkowski 13.11.1865 Kanonik metropolitarny w Gnieźnie (*1802). Autor historii katedry gnieźnieńskiej
Ks. Albin Thinel 21.11.1865 Ostatni członek poznańskiego konwentu OO. Bernardynów (*1785)
Ks. Maciej Świtalski 07.04.1866 proboszcz w Wielichowie (*1817, w.1849)
Ks. Jan Leopold Gawrecki 21.04.1866 proboszcz w Rogoźnie od 1861 (w.1843)
Ks. Szymon Lewandowski 05.07.1866 proboszcz w Kościanie od 1850 (*1797)
Ks. Anzelm Brodziszewski 10.07.1866 Biskup (*1779, w.1801)
Ks. Tadeusz Szperliński 20.07.1866 kapłan w Ślesinie, niósł pomoc zapadłym na cholerę, której był także ofiarą
Ks. Walerian Breański 20.08.1866 proboszcz w Tarnowie k. Poznania (*1806)
Ks. Kazimierz Bortliszewski 09.09.1866 proboszcz w Konarzewie od 1848
Ks. Jan Robiński 18.09.1866 proboszcz w Biechowie
Ks. Józef Koszczyński 12.10.1866 proboszcz w Czaczu od 1856 (*1808)
Ks. Franciszek Knoliński 18.10.1866 Dziekan, proboszcz w Śmiglu
Ks. Witold Miaskowski 1866 proboszcz w Złotkowie k. Konina
Ks. Andrzej Zgrabczyński 06.06.1867 proboszcz w Powidzu (*1809 w Plewiskach)
Ks. Ignacy Szymański 06.08.1867 Dziekan, proboszcz w Kostrzynie
Ks. Jan Grzeszkiewicz 30.09.1867 proboszcz w Strzelczu Wielkim pod Gostyninem
Ks. Jan Donimirski 04.05.1868 Kanonik katedralny (*1790, w.1825)
Ks. Wojciech Lewandowski 17.05.1868 proboszcz w Jarocinie od 1848. Napisał "Mały Katechizm".