Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Feliks Janicki 07.09.1892 proboszcz w Kołaczkowicach (*1832, w.1859)
Ks. Edward Bulczyński 13.10.1892 Dziekan, proboszcz w Nietrzanowie (*1819, w.1844)
Ks. Napoleon Tomaszewski 22.10.1892 *1883, w. 1857, w Trzemesznie od 1869, kanonik, dziekan
Ks. Bartłomiej Kowalski 30.11.1892 *1827 roku, w. 1859 roku, proboszcz w Garczynie
Ks. Szczepan May 05.11.1892 proboszcz w Goniembicach (*1837, w.1872)
Ks. Jan Chryzostom Pankowski 03.12.1892 *1840, w.1865, dr świętej teologii, , dziekan, proboszcz w Ryszewku od 1868 roku
Ks. lic. Michał Flatan 06.12.1892 *1822, w.1858, proboszcz w Grucie (Diecezja Chełmińska)
Ks. Hieronim Stankowski 09.12.1892 *1834, w.1859, proboszcz w Ludzisku i Markowicach od 1886
Ks. Kazimierz Kłysz 31.12.1892 wikariusz w Gleśnie (lat 58, kapł.23)
Ks. Ignacy Kukliński 28.01.1893 proboszcz w Głuchowie od 1858 (*1822, w.1852)
Ks. Józef Westfal 09.02.1893 proboszcz w Gorzycach od 1843
Ks. Juliusz Promiński 07.03.1893 proboszcz w Wirach (*1837)
Ks. Marcin Prodohll 27.03.1893 proboszcz w Łubiance od 1848 (*1811, w.1836)
Ks. Maciej Szafranek 28.05.1893 proboszcz w Wyskoci od 1873(*1834, w.1861)
Ks. Teofil Piątkowski 30.05.1893 Szambelan, proboszcz w Winnej Górze
Ks. Alkiewicz 01.06.1893 proboszcz w Tucznie
Ks. Stefan Stankowski 06.06.1893 były proboszcz w Kaczanowie, Dziekan Miłosławski, prebendarz przy kościele OO. Dominikanów w Poznaniu
Ks. Albrecht 07.07.1893 wikariusz w Biale
Ks. Maksymilian Władysław Łukaszewicz 15.07.1893 proboszcz w Żerkowie
Ks. Krefft 20.08.1893 proboszcz w Marcinkowie
Ks. Michał Zbierski 16.09.1893 dziekan w Ślesinie
Ks. Stanisław Gdeczyk 11.10.1893 Penitencjarz i Radca Konsystorski w Gnieźnie
Ks. Józef Hebanowski 13.10.1893 proboszcz w Bukówcu (*1824)