Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Ignacy Frank 13.11.1878 (*1809), nie uznawał praw majowych o czym oświadczył ustnie i pisemnie
Ks. Leopold Lniski 10.12.1878 proboszcz w Czarnkowie
Ks. Andrzej Laferski 20.12.1878 *1806)
Ks. Paweł Roszak 28.01.1879 proboszcz w Mórce
Ks. Robert Berger 13.03.1879 Kanonik, proboszcz w Wschowie
Ks. Antoni Cichowski 26.03.1879 administrator w Orłowie
Ks. Edward Bujina 28.03.1879 proboszcz w Sobótce (*1826)
Ks. Konstanty Tafelski 28.03.1879 Dziekan, proboszcz w Krobi
Ks. Ignacy Gagacki 03.04.1879 wikariusz w Biechowie (*1845)
Ks. Maksymilian Sikorski 06.04.1879 proboszcz w Ryczywole
Ks. Emil Klawitter 04.05.1879 proboszcz w Runowie
Ks. Stanisław Schmidt 21.05.1879 proboszcz w Ostrowie nad Gopłem
Ks. Teofil Sucharski 27.05.1879 proboszcz w Szczepanowie od 1861 (*1812, w.1837)
Ks. Paweł Chądzyński 28.05.1879 proboszcz w Pakości od 1837 (*1800, w.1826)
Ks. Jan Jankowski 02.06.1879 proboszcz w Srebrnej Górze pow. wągrowiecki (*1818, w.1844). Pochowany na mogileńskim cmentarzu.
Ks. Walenty Żarniewicz 22.06.1879 wikariusz w Poznaniu (*1801, w.1829)
Ks. Józef Szymański 29.06.1879 proboszcz w Rynarzewie
Ks. Feliks Byczyński 18.07.1879 wikariusz w Brodach (*1830)
Ks. Wincenty Kiedrowski 05.08.1879 proboszcz w Goraju
Ks. Paweł Ullrich 27.09.1879 wikariusz w Sypniewie (*1842, w.1871)