P A M I Ę T A J

W naszej świątyni jednocześnie przebywać może obecnietylko 10 osób, 1 osoba na 15m2, wliczając jednak już w tę ilość przestrzeń prezbiterium kościoła (zatem łącznie: 8+2 osoby). Uprzejmie prosimy, by były to osoby związane z intencją (intencjami) lub obrzędem danej Mszy św. Mając na uwadze zdrowie i życie nas wszystkich proszę o zachowanie odstępu pomiędzy osobami, o zakrywanie twarzy i dezynfekcję rąk. Dziękuję za wykazywaną dotąd odpowiedzialność i troskę o dobro innych osób.
Komunikaty, rozporządzenia, dekrety, dyspensy - Prymasa Polski w czasie stanu epidemii

W
A
Ż
N
E

Wieści z Fary

Składam podziękowanie Parafianom za życzliwość oraz za składane ofiary kolędowe: zarówno w naszym kościele, jak i wpłacane na parafialne konto. Za wszelką okazywaną pomoc: Bóg zapłać! /ks. P.Waszak/

Szczegółowe informacje na temat Programu Szczepień w Powiecie Mogileńskim. Zachęcamy do zapoznania się z nimi: COVID-19 - szczepienia w powiecie mogileńskim - rejestracja.

Jubileusze
1 - papierowy, 3 - skórzany, 5 - drewniany, 7 - miedziany, 10 - blaszany, 13 - koronkowy, 15 - kryształowy, 20 - porcelanowy, 25 - srebrny, 30 - perłowy, 35 - koralowy, 40 - rubinowy, 45 - szafirowy, 50 - złoty, 55 - szmaragdowy, 60 - diamentowy, 65 - żelazny, 70 - kamienny, 75 - brylantowy.