Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


Ogłoszenia parafialne

23 - 29 X 2017

1. Trwa październik - miesiąc modlitwy różańcowej; zapraszam gorąco wszystkich Parafian do  udziału
w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym: w niedzielę Różaniec na zakończenie Mszy św. sprawowanej o godz. 16.00;  w dni powszednie po Mszy św., się o godz. 17.30.

2. Wczoraj odbyło się spotkanie młodzieży naszej Parafii, mającej przyjąć sakrament Bierzmowania: zarówno uczniów klas III gimnazjum, jak i uczniów klas II oraz uczniów klas VII Szkoły Podstawowej. Osoby nieobecne (z ważnych przyczyn) na wczorajszym spotkaniu, proszę jak najszybciej o kontakt.

3. Już dziś informuję, iż porządek ogólnomiejskich uroczystości na cmentarzu dnia 1 listopada przebiegać będzie następująco: początek procesji o godz. 13.00 przy figurze Chrystusa Zmartwychwstałego, zaś Msza św. zaraz po zakończonej procesji ok. godz. 13.30 przy Mauzoleum Ks. Piotra Wawrzyniaka. Także w naszej świątyni Msze św. tego dnia wcześniej o godz. 7.00, 9.00 i 10.30.

4. Biuro parafialne czynne będzie we wtorek przed południem od godz. 9.30 do 11.00 oraz wieczorem w czwartek po Różańcu od 18.30-19.30. Msze św. sprawowane będą wg porządku podanego
w parafialnych intencjach
. Intencje na rok 2018 przyjmowane będą od listopada.
Okazja do Spowiedzi św. w tygodniu, o ile to możliwe, pół godziny przed każdą Mszą świętą.

5. W ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” mającej na celu eliminację prawnej możliwości zabicia dziecka z przyczyn eugenicznych, czyli podejrzewanego o niepełnosprawność lub chorobę, inicjatywie popartej przez Episkopat Polski, już dziś i za tydzień w naszej parafii, podobnie jak wcześniej w innych kościołach naszej archidiecezji, zostanie przeprowadzona akcja zbierania podpisów poparcia na rzecz tego projektu. Podpisać będzie mógł się każdy, kto ukończył 18. rok życia. Potrzebny będzie numer PESEL, przy wpisie należy podać pełną nazwę miejscowości.

6. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na rzecz Meksyku, który nawiedziło trzęsienie ziemi, kwotę 268 zł. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspomogli tę akcję charytatywną ! 

7. Dziś w niedzielę misyjną w całej Archidiecezji wspomagamy misjonarzy. Nasza zryczałtowana składka
z misyjnej niedzieli zostanie także przeznaczona na Papieski Fundusz Pomocy Misjom.

8. Na klęcznikach także dziś pozostają wyłożone są wymienianki. Wypełnione wymienianki możemy składać wraz z dobrowolną ofiarą w zakrystii lub w biurze parafialnym. Proszę o wyraźne wypisywanie nazwisk osób Zmarłych literami drukowanymi oraz zaznaczenie, czy mają to być wymienianki roczne czy jednorazowe.   

9. Zachęcam do lektury Przewodnika Katolickiego. W bieżącym numerze m.in. artykuł o świeckich misjonarzach i ewangelizacji Azji, o Słudze Bożym kard. Wyszyńskim oraz art. pt.: Nadać sens cierpieniu.  W bieżącym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Śp. Zofię Lewandowską. Wszystkich naszych bliskich Zmarłych oraz Dusze w Czyśćcu cierpiące polecajmy miłosierdziu Bożemu….

Ks. Piotr Waszak

Archiwum ogłoszeń