Intencje mszalne

W Ko¶ciele katolickim każda Msza ¶w. jest sprawowana za cały Ko¶ciół i wszystkich ludzi. Gromadzimy się na Mszy ¶w. w danym miejscu i czasie, aby korzystać z łask płyn±cych z Eucharystii - otwieramy się na u¶więcaj±ce ich Boże działanie w słowie i sakramencie. Kapłan sprawuj±cy Mszę ¶w. może aplikować, czyli ofiarować, łaski płyn±ce ze sprawowanej przez siebie Mszy ¶w. w konkretnej intencji dziękczynnej, błagalnej (za osoby zmarłe lub żyj±ce), o rozwi±zanie trudnej sytuacji lub jakiejkolwiek "godziwej". Intencja to rodzaj modlitwy wstawienniczej Ko¶cioła.

Pan Bóg posługuje się Ko¶ciołem zawsze z pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, co nie przeczy owocom jw., konkretnym łaskom dla tych, którzy w danej Mszy ¶w. uczestnicz± lub zamówili konkretn± intencję mszaln±.

 

 

 

 

1

Intencję mszaln± w naszej parafii  można zamówić:

Osobi¶cie

zgłaszaj±c się do kancelarii w godzinach urzędowania. Zamawiaj±cy otrzymuje pisemne potwierdzenie zarezerwowanej intencji.

 

Telefonicznie  na nr tel: 052 3152 405

Prosimy, aby¶ najpóĽniej 14 dni przed terminem dokonał wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać: przelewem na konto, na poczcie lub osobi¶cie w Kancelarii. Dobrowolna ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy ¶w.

 

Przez Internet – na adres poczty elektronicznej parafii:

 

Gdy zamawiasz przez Internet musisz wpisać

intencję,

dzień, w którym Msza ¶w. ma być odprawiona,

swój adres e-mailowy,

swoje Imię i nazwisko oraz nr telefonu (dla wyj±tkowych sytuacji np. awaria sieci).

 

Potwierdzenie przyjdzie e-mailem, je¶li termin nie jest już zajęty (gdy zajęty z propozycj± nowego terminu). Wraz z wysłaniem potwierdzenia następuje wstępna rezerwacja terminu zamawiaj±cego.

 

Prosimy, aby¶ najpóĽniej 14 dni przed tym terminem dokonał wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać  przelewem na konto:

 

Bank Millennium, O/ Mogilno

PL 11 1160 2202 0000 0000 5864 4478

 

na poczcie przekazem pocztowym na adres:

Parafii ¦więtego Jakuba Większego Apostoła

88 - 300 Mogilno, ul. Benedyktyńska 12

lub bezpo¶rednio w Kancelarii.

Ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy ¶w. W przypadku, gdy nie potwierdzisz, rezerwacja zostanie usunięta.

 

Jeste¶my przekonani, że zamawianie Mszy ¶w. przez internet ułatwi życie - serwis zamawiania intencji przez Internet uruchomili¶my na pro¶bę internautów nie tylko z Polski. Mamy jednak nadzieję, że na elektronicznym zamówieniu i ofierze zapłaconej przekazem lub przelewem się nie skończy i ten, kto zamówi Mszę ¶w. też się na niej pojawi.

 

 

 

 

 

Intencje  mszalne

od 18 paĽdziernika do 26 paĽdziernika 2014

 

Uaktualnione: 18 X 2014

Sobota

18.10.2014

 

7.00p

14.00w

17.30p

18.00p

 

¦p. Leszek Witczak od Moniki i Tomasza Hryszkiewicz

W szpitalu

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Zygmunt Kaszyński w 4 r. ¶m.

- chrzest Tymon Wencki

 

Niedziela

29. Zwykła

19.10.2014

 

7.00w

 

9.00p

10.30w

12.00p

16.00w

16.45w

 

¦p. Aleksander 17 r. ¶m., ¦p. Marianna i ¦p. Edmund Grell i zmarłych z rodziny Kosteckich

¦p. Marianna Krupa 17 r. ¶m. ; ¦p. Mieczysław i ¦p. Krystyna Kolberg

¦p. Leokadia Kaczmarek 2 r. ¶m.

¦p. Dariusz Bolewski 5 r. ¶m.

¦p. Józef Zarychta i zmarłych z jego rodziny

Nabożeństwo różańcowe

 

Poniedziałek

20.10.2014

 

17.30p

18.00p

18.00w

 

Nabożeństwo Różańcowe

¦p. Bernard Pawlak od Danieli Gajda z rodzin±

¦p. Sylwester Szmytka od rodziny Chełmińskich z Trzemeszna

 

Wtorek

21.10.2014

 

7.00p

17.30p

18.00p

18.00w

 

Za dusze w czy¶cu cierpi±ce i w pewnej intencji

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Leszek Witczak od siostrzenicy z Timem

¦p. Sylwester Szmytka od rodziny Kosiaków

 

¦roda

22.10.2014

 

8.00p

17.30p

18.00p

18.00w

 

Za zmarł± siostrę zakonn± w GnieĽnie

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Leszek Witczak od córki Małgorzaty z mężem  dziećmi

¦p. Stanisława Wojszcz od s±siadów Bronisławy Pilarskiej, Moniki i Romana Bobrzyńskich z synami

 

Czwartek

23.10.2014

 

17.30p

18.00p

18.00w

 

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Bernard Pawlak od Elżbiety Kaszyńskiej z rodzin±

¦p. Stanisława Wojszcz od siostrzeńca Edwarda Antkowiak z rodzin±

 

Pi±tek

24.10.2014

 

7.00p

17.30p

18.00p

18.00w

 

¦p. Krzysztof Szpulecki od rodziców

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Halina D±browska ze Słupska od siostry Ireny z Mogilna

¦p. Sylwester Szmytka od Tadeusza Marczaka i córki Iwony z rodzin±

 

Sobota

25.10.2014

 

7.00p

14.00w

17.30p

18.00p

 

¦p. Leszek Witczak od Zak. P. - Jarosława Koniecznego

W szpitalu za Parafian

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Stefan Wi¶niewski od Gabrysi Wi¶niewskiej z rodziny

 

Niedziela

30. Zwykła

26.10.2014

 

7.00w

9.00p

10.30w

12.00p

16.00p

16.45 p

 

¦p. Zdzisław Kłopotowski od rodziny Jackowskich z Mogilna

W 45 r. ¶lubu Janiny i Alfonsa Budny

¦p. Czesława i ¦p. Ignacy Pachla od syna Henryka z rodzin±

¦p. Kazimierz 16 r. ¶m. i ¦p. Helena KaĽmierczak

¦p. Sylwester Szmytka od opiekunki Janiny z rodzin±

Nabożeństwo różańcowe