Intencje mszalne

W Ko¶ciele katolickim każda Msza ¶w. jest sprawowana za cały Ko¶ciół i wszystkich ludzi. Gromadzimy się na Mszy ¶w. w danym miejscu i czasie, aby korzystać z łask płyn±cych z Eucharystii - otwieramy się na u¶więcaj±ce ich Boże działanie w słowie i sakramencie. Kapłan sprawuj±cy Mszę ¶w. może aplikować, czyli ofiarować, łaski płyn±ce ze sprawowanej przez siebie Mszy ¶w. w konkretnej intencji dziękczynnej, błagalnej (za osoby zmarłe lub żyj±ce), o rozwi±zanie trudnej sytuacji lub jakiejkolwiek "godziwej". Intencja to rodzaj modlitwy wstawienniczej Ko¶cioła.

Pan Bóg posługuje się Ko¶ciołem zawsze z pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, co nie przeczy owocom jw., konkretnym łaskom dla tych, którzy w danej Mszy ¶w. uczestnicz± lub zamówili konkretn± intencję mszaln±.

 

 

 

 

1

Intencję mszaln± w naszej parafii  można zamówić:

Osobi¶cie

zgłaszaj±c się do kancelarii w godzinach urzędowania. Zamawiaj±cy otrzymuje pisemne potwierdzenie zarezerwowanej intencji.

 

Telefonicznie  na nr tel: 052 3152 405

Prosimy, aby¶ najpóĽniej 14 dni przed terminem dokonał wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać: przelewem na konto, na poczcie lub osobi¶cie w Kancelarii. Dobrowolna ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy ¶w.

 

Przez Internet – na adres poczty elektronicznej parafii:

 

Gdy zamawiasz przez Internet musisz wpisać

intencję,

dzień, w którym Msza ¶w. ma być odprawiona,

swój adres e-mailowy,

swoje Imię i nazwisko oraz nr telefonu (dla wyj±tkowych sytuacji np. awaria sieci).

 

Potwierdzenie przyjdzie e-mailem, je¶li termin nie jest już zajęty (gdy zajęty z propozycj± nowego terminu). Wraz z wysłaniem potwierdzenia następuje wstępna rezerwacja terminu zamawiaj±cego.

 

Prosimy, aby¶ najpóĽniej 14 dni przed tym terminem dokonał wpłaty ofiary. Wpłaty można dokonać  przelewem na konto:

 

Bank Millennium, O/ Mogilno

PL 11 1160 2202 0000 0000 5864 4478

 

na poczcie przekazem pocztowym na adres:

Parafii ¦więtego Jakuba Większego Apostoła

88 - 300 Mogilno, ul. Benedyktyńska 12

lub bezpo¶rednio w Kancelarii.

Ofiara będzie potwierdzeniem zamówienia Mszy ¶w. W przypadku, gdy nie potwierdzisz, rezerwacja zostanie usunięta.

 

Jeste¶my przekonani, że zamawianie Mszy ¶w. przez internet ułatwi życie - serwis zamawiania intencji przez Internet uruchomili¶my na pro¶bę internautów nie tylko z Polski. Mamy jednak nadzieję, że na elektronicznym zamówieniu i ofierze zapłaconej przekazem lub przelewem się nie skończy i ten, kto zamówi Mszę ¶w. też się na niej pojawi.

 

 

 

 

 

Intencje  mszalne

od 26 paĽdziernika do 2 listopada 2014

 

Uaktualnione: 25 X 2014

Niedziela

30. Zwykła

26.10.2014

Rocznica

Konsekracji

Ko¶cioła

 

7.00w

9.00p

10.30w

12.00p

16.00p

16.45p

 

¦p. Zdzisław Kłopotowski od rodziny Jackowskich z Mogilna

W 45 r. ¶lubu Janiny i Alfonsa Budny

¦p. Czesława, ¦p. Ignacy Pachla od syna Henryka z rodzin±

¦p. Kazimierz 16 r. ¶m., ¦p. Helena KaĽmierczak

¦p. Sylwester Szmytka od opiekunki Janiny z rodzin±

Nabożeństwo różańcowe

 

Poniedziałek

27.10.2014

 

17.30p

18.00p

18.00w

 

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Leszek Witczak od córki Anny z narzeczonym Marcinem

¦p. Teodora WoĽniak od Edwarda i rodziny Barteckich

 

Wtorek

28.10.2014

 

17.30p

18.00p

18.00w

 

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Leszek Witczak od córki Agnieszki z narzeczonym Ryszardem

¦p. Szymon, ¦p. Edward Płoszyńscy

 

¦roda

29.10.2014

 

8.00p

 

17.30p

18.00p

 

18.00w

 

¦p. Leszek Witczak od te¶ciowej, rodziny Janików, Kalińskich Brzuchalskich

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Andrzej Szczepankiewicz od chrze¶niaka Adama Szczepankiewicz z rodzin± Stasiaków

¦p. Zenon Pawlak od rodziny Paczkowskich

 

Czwartek

30.10.2014

 

7.00p

7.30p

17.30p

18.00p

 

18.00w

 

¦p. Anna Łagocka w 1 r. ¶m. od córki Agnieszki z mężem

W 32 rocznicę ¶lubu Wiesławy i Andrzeja Łaganowskich

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Aniela, ¦p. Henryk Kuniccy

¦p. Franciszka, ¦p. Józef Witka

¦p. Anna Łagocka od męża Adama z synem Pawłem

 

Pi±tek

31.10.2014

 

7.00p

13.00p

17.00p

17.30p

18.00w

 

¦p. Leszek Witczak od szwagierki Marty Witczak z rodzin±

Chrzest – Marcel Hołowczak ul. Jagiełły 22/11

W 15 rocznicę ¶lubu Marcina i Karoliny Walenciak

Nabożeństwo różańcowe

¦p. Danuta Kubska od szwagra Eugeniusza z żon±

 

Sobota

01.11.2014

Uroczysto¶ć Wszystkich ¦więtych

 

7.00w

9.00p

10.30w

 

15.00

 

Za zmarłych z rodzin Sióstr Służebniczek Maryi

¦p. Zygmunt Chudziński i zmarłych z rodziny Krygrów i Chudzińskich

¦p. Jan, ¦p. Aniela, ¦p. Władysława Wyro¶lak;

¦p. Janina Grabek

Na cmentarzu za parafian

 

Niedziela

31. Zwykła

2.11.2014

Dzień Zaduszny

 

7.00w

9.00p

 

10.30w

12.00p

16.00p

 

 

¦p. Leszek Witczak od siostry Janki z mężem i dziećmi

¦p. Barbara Owczarzak od Franciszki z córkami. Po Mszy ¶w. procesja za zmarłych wokół ko¶cioła

¦p. Henryk Polak od siostry z mężem

¦p. Sylwester Szmytka od rodziny Elżbiety i Janusza Sarnowskich

¦p. Helena Paczkowska od wnuka Gerarda z rodzin± i wnuczki Katarzyny Grochowskiej z mężem i dziećmi